top of page

COMPETENȚELE PROFESORILOR ÎNTR-O EPOCĂ A SCHIMBĂRII

 2019-1-RO01-KA101-061572

logo e plus isj small.jpg

Start: 01-09-2019 - End: 31-12-2021

Project Reference: 2019-1-RO01-KA101-061572

EU Grant: 67110 EUR

Programme: Erasmus+

Key Action: Learning Mobility of Individuals

Action Type: School education staff mobility

Proiectul educațional este implementat de un consorțiu școlar format din șapte instituții de învățământ din zone urbane și rurale ale județului Constanța, coordonate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

 

Programul Erasmus+ al Uniunii Europene cofinanțează acest proiect care vizează creșterea calității serviciilor educaționale prin dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale personalul didactic necesare reducerii abandonului școlar, îmbunătățirii rezultatelor școlare a elevilor din grupurile de risc și crearea unui mediu pozitiv în mediul școlar.

Home: Welcome
bottom of page